Stärk din motståndskraft med ett sms

Finns det någon som du borde skriva till eller ringa idag? Kanske någon som har en kämpig period, eller någon du inte hört av på länge. Plocka upp telefonen och skicka ett spontant sms eller ring och fråga hur personen mår.
Read more...
Train on your own

Stärk din motståndskraft med ett sms

Jag vill bara få vara ifred! Likt en trotsig tonåring kan även den mognaste av oss känna att den bara vill stänga ute världen för en stund. Särskilt när livet är tufft. Ju tyngre vardagen är, desto större kan impulsen att dra sig undan bli. Pass på, det kan vara en fälla. I livets svåra stunder verkar det nämligen som att vi behöver våra nära och kära som bäst. Psykologiforskaren Ji Hee Lee har studerat vad som särpräglar individer som är bra på att studsa tillbaka från livets svårigheter. Inom psykologin kallas detta för psykologisk motståndskraft. I en metaanalys från 2013 såg han att de bland annat har ett gott socialt stöd. Fyndet styrks även av arbetslivsforskning som visat att ett gott socialt stöd exempelvis kan skydda oss mot utbrändhet. Så kanske är det när vi allra helst vill stänga ute världen och lägga oss under täcket som vi ska boka in en fika?

More Habitud exercises