Möteshumör är smittsamt

Gå in på nästa möte - stort som litet - med ambitionen att vara realistiskt optimistisk. Se om du med ett aktivt gott humör, humor och sympati kan påverka gruppen att må bättre. 
Read more...
Happier at work

Möteshumör är smittsamt

Forskarna Martin Seligman och Peter Schulman har upprepat visat att optimism och vänlighet gör att medarbetare har lättare att hantera bakslag och därmed vågar och orkar mer. Men hur skapar vi god stämning? Vårt humör beror på varandra. Caroline Bartel visar i en stor studie av 70 team att personer som sitter i möten tillsammans till slut har samma humör. Annan forskning har visat att 15 minuters samtal räcker för att två personer ska hamna i samma stämning.