Ledarens främsta uppgift: Ett smart humör

Vilka känslor sprider du? För en humördagbok i slutet av varje arbetsdag och använd den till att reflektera över ditt humör och hur det styrt dig.
Läs mer...
Lyckligare på jobbet

Ledarens främsta uppgift: Ett smart humör

Toppbra gjort!

Ser du några mönster i dagboken? Finns det situationer, personer, tidpunkter eller aktiviteter där du ofta känner dig glad eller ledsen? Vid vilka tillfällen lät du känslorna styra vad du gjorde, och vad hade du gjort annorlunda om du hade varit på ett annat humör?
Tvärtemot vad vi ofta intuitivt tror sprids positiva känslor lättare än negativt möteshumör. Neuropsykologer förklarar att leenden är vårt viktigaste verktyg för att skapa socialt samspel, vilket varit viktigt för samarbete och överlevnad. Notera att humör sprids snabbare uppifrån - chefer och ledares humör sipprar nedåt snabbast.