Ledarens främsta uppgift: Ett smart humör

Vilka känslor sprider du? För en humördagbok i slutet av varje arbetsdag och använd den till att reflektera över ditt humör och hur det styrt dig.
Read more...
Happier at work

Ledarens främsta uppgift: Ett smart humör

Tvärtemot vad vi ofta intuitivt tror sprids positiva känslor lättare än negativt möteshumör. Neuropsykologer förklarar att leenden är vårt viktigaste verktyg för att skapa socialt samspel, vilket varit viktigt för samarbete och överlevnad. Notera att humör sprids snabbare uppifrån - chefer och ledares humör sipprar nedåt snabbast.