Samsyn i samtalet med sammanfattning

Gör under samtalet en kort summering av vad du har uppfattat som den viktigaste informationen. 
Läs mer...
Lyckligare på jobbet

Samsyn i samtalet med sammanfattning

Snyggt! Du har ökat sannolikheten att ni gått ut ur samtalet med samsyn!

I ett längre samtal sammanfatta då och då vad ni pratat om för att säkra samsyn. Extra viktigt är det i slutet av ett samtal/möte om det finns förväntningar att personer ska göra saker efteråt!  Sammanfattningar ökar samförståndet mellan parterna. Att du och som lyssnare har tolkat informationen rätt. Du säkrar också  att alla har förstått informationen på samma sätt. Extra viktigt är det om man under samtalet kommit överens om att olika parter ska göra olika saker efter samtalet. Se till att ni har samsyn över förväntat agerande!  
Har du gått från ett möte med upplevelsen att det är solklart vad du och de andra närvarande ska göra - för att sedan ses på ett uppföljningsmöte och upptäcka att andra personer inte gjort det ni kom överens om? Det är lätt att tolka information utifrån sitt eget perspektiv. Att då och då under ett längre samtal, eller i slutet av ett samtal göra sammanfattningar är ett bra sätt att stämma av om det finns samsyn. Sachiko Mineyama såg i en studie på aktivt lyssnande i organisationsmiljö visar att medarbetare som har en ledare som är bra på att lyssna hanterar stress bättre, upplever mer stöd på arbetsplatsen och kände en ökad kontroll över sitt arbete. I en sammanfattning ger lyssnaren ger sin bild av det som sagts, berättaren känner sig förstådd och kan förtydliga en eventuell missuppfattning. En sammanfattning i slutet av mötet kan klargöra förväntningarna på vad de olika personerna ska göra efter mötet - och ökar sannolikheten att det blir gjort!