Hur säger vi till någon som gör fel?

Föreställ er ett framtida scenario där en av er råkar begå ett misstag. Kom på var sitt exempel på ett dåligt sätt att tillrättavisa denne på. Kom också på ett exempel på ett bättre tillvägagångssätt. Gå varvet runt och diskutera era tankar i gruppen. Överkurs: Spela in en sketch för att testa era exempel!
Read more...
Happier teams

Hur säger vi till någon som gör fel?

Finns det bra eller mindre bra sätt att påpeka misstag? 

Jämför följande meningar med varandra: 
1. “Du är en sån himla tidsoptimist”  
2. “När du kommer för sent så känner jag mig stressad för att vi inte kan påbörja mötet i tid. Vad skulle du behöva för att komma i tid nästa gång?”. 
Vilken skulle kännas bäst att höra? 
Om vi kritiserar någons beteende istället för personlighet blir det lättare att ta till sig kritiken och ändra sitt beteende. Forskaren Amanda Christensen-Salem studerar ledarskap och fann att feedback som är beteendefokuserad och framtidsorienterad får mottagaren att bli mindre defensiv eftersom det får oss att fokusera på framtida lärande och förbättring.