Rotera ledarskapet

Lotta ut vem som blir mötesledare för era kommande digitala möten. Mötesledaren ansvarar för att fördela ordet och att leda teamet mot sitt gemensamma mål utifrån en redan satt agenda. Efter tre möten, lotta ut en ny mötesledare i teamet. 
Read more...
Happier teams

Rotera ledarskapet

Bor din chef hemma hos dig? Om inte, är du och ditt team sannolikt utan en fysiskt närvarande ledare när ni arbetar hemifrån. Vad gör mössen när katten är borta? Förlitar sig i större utsträckning på det kollegiala inflytandet och stödet! Vid distansarbete ställs högre krav på teamets självbestämmande, vårt kollegiala inflytande och vikten av att arbeta utan formell auktoritet närvarande. Ett sätt att vända denna utmaning till en möjlighet är att utveckla teamets förmåga till delat ledarskap. I en studie av Shiji Lyndon beskrivs att delat ledarskap ökar teamets kollektiva lärande och kreativa problemlösning. Sharing är alltså mer än caring när det kommer till ledande, det boostar också er kreativitet som team!