En kritisk kopp kaffe, tack!

Bjud med en kollega på kaffe där ni rollspelar olika sätt att ge varandra konstruktiv kritik. Tex “Jag hade uppskattat om frågat om jag också ville ha mjölk i kaffet”. Då kan tröskeln för att säga till direkt sänkas till nästa gång.
Läs mer...
Lyckligare på fritiden

En kritisk kopp kaffe, tack!

Var det svårt?

Så bra att du övade då! Det känns ofta stolpigt när vi är ovana. Precis som att det kändes ostadigt första gången på en cykel. Fortsätt öva så ger det sig. Till exempel kan du fundera på vad du tycker är snällt skäll med hjälp av det här träningstipset https://www.habitud.se/snalltskall 
Alla gör vi fel som irriterar andra. Vi missar deadlines, glömmer bort ett möte eller råkar förfördela en kollega. Det bästa i dessa situationer är att ta upp problem och missnöje direkt när de uppstår. Då slipper vi gå frustrerade en längre tid och problemen hinner inte växa sig infekterade. Det förutsätter psykologisk trygghet. För att våga säga ifrån måste vi veta att det är okej att ta upp missnöje utan rädsla för att “skapa dålig stämning”. Och den som gjort fel behöver känna sig trygg i att få en chans till bättring. För att både våga säga ifrån tidigt och för att säkerställa att feedbacken tas emot väl så kan det vara bra att öva på snälla sätt att ge kritik.