Öka risken för ökad trygghet

Presentera en halvfärdig idé, text eller tanke inför ditt team eller inför en kollega och be om input. Tacka för all feedback du får.
Read more...
Happier at work

Öka risken för ökad trygghet

Öka risken för att nå ökad trygghet, låter det bakvänt? Kanske. Men enligt professor Amy Edmonson vid Harvard Business School kan det vara en effektiv strategi. Hon har i sitt arbete kring psykologisk trygghet sett att när vi uppmuntrar varandra att ta små risker i arbetet, kan vi gemensamt öka den psykologiska tryggheten i teamet. Något man jobbar aktivt med på Pixar, exempelvis genom att dela halvfärdigt material med varandra för att lättare bygga vidare på varandras idéer och skapa en bättre produkt. Kan din arbetsplats öka tryggheten genom att ta små risker? Testa.