Navigera rätt när omvärlden förändras

Läs upp era mest prioriterade mål. Diskutera: Hur har omständigheterna förändrats sedan ni satte upp målet? Vilka omständigheter är desamma? Utifrån denna omvärldsanalys kan ni sedan gå vidare och diskutera om ni behöver revidera målen. 
Läs mer...
Lyckligare team

Navigera rätt när omvärlden förändras

Behövde ni ta ut en ny kurs?

Oavsett om ni valde att revidera målet eller behålla samma så kan det också vara en god idé att säkerställa att målet är tydligt och specifik. En metod för det kan vara att spåna fram tydlighet genom att försöka hitta sätt att mäta progression. 
Håller ni rätt kurs i teamet? På vinterns kick off satte ni en storslagen vision för var ni ska vara om fem år. Dagen efter sjösatte ni skutan och påbörjade er färd. Men så kom ett oväder som gjorde er tänkta resväg mycket mer svårgenomtränglig. Vad gör ni? Edwin A. Lockes forskning på mål har lärt oss att utmanande och specifika mål förstärker prestationen. En av flera anledningar är att mål hjälper medarbetare att fokusera ansträngningarna i en önskvärd, gemensam riktning. Av samma anledning kan mål också skada verksamheten om de blir för rigida. Det är dumt att segla rakt mot vinden när ni hade kunnat kryssa, bara för att det var den riktning ni hade stakat ut. I de fall där omvärlden förändras behöver också organisationen uppdatera vision och mål. Annars är risken att vi fortsätter i gamla hjulspår som tidigare tagit oss i hamn men som nu istället riskerar att få oss att gå på grund.