Representera teamet

Har du och ditt team kommit på något smart arbetssätt för att organisationen enklare ska nå sina mål? Det kan exempelvis vara bra metoder för fokuserade möten eller viktig information inför kommande arbete. Representera teamet genom att skicka ut tipset i en gemensam kommunikationskanal till övriga arbetsgrupper i organisationen. 
Läs mer...
Lyckligare på jobbet

Representera teamet

Delad glädje är dubbel glädje!

Snyggt jobbat med att dela med dig av vinnande koncept till andra i organisationen. Gillade du tipset? Be ett annat team göra samma sak tillbaka. Att samarbeta över gruppgränser kan också öka organisationens innovationsförmåga genom att sätta tydliga gemensamma mål enligt forskaren Carlos Ferreira Peralta. Om du är intresserad av fler tips på hur du kan nå dina mål och samtidigt hjälpa organisationen, kolla gärna in det här träningstipset.
 
Förekommer det att team i din organisation sitter och håller viktig information och kunskap för sig själva? Organisationsforskaren Deborah Ancona identifierar i en forskningsöversikt vikten av att teamet fungerar som en representant som både samlar in och delar med sig av fakta och åsikter till andra team i organisationen. Intern omvärldsbevakning är viktigt för att förstå teamets ställning i organisationen och kunna förutse framtida beslut som kan påverka arbetet. Likt en diplomat som representerar Sverige i utlandet behöver också teamet representeras i organisationen. Hur kan vi säkerställa ett gott samarbete och sprida information över avdelningsgränserna?