Be om rätt feedback

Reflektera över vilken nivå du är på i det du vill lära dig. Be en kompis, granne, chef eller annan kunnig person om feedback anpassad till den kompetensnivån. 
Read more...
Happier leisure time

Be om rätt feedback

Vi vet ofta att det är bra med återkoppling för att lära oss och att utvecklas. Men vilken återkoppling är det som hjälper oss framåt? Enligt forskarna John Hattie och Gregory Yates behöver vi olika typer av återkoppling beroende på vår kompetensnivå. Nybörjare behöver feedback om ämneskunskaper för att veta vad som är rätt och fel för att bygga en kunskapsbas. På mellannivån behöver vi hjälp med att koppla ihop idéer och bolla kring hur vi använder olika principer. När vi blir avancerade är det återkoppling om hur vi gör för att fortsätta lära oss. Vilka aktiviteter hjälper oss mest för att vi ska kunna fortsätta inlärningsprocessen?