Prokrastineringsfri autonomi

Vad behöver du för stöd för att få saker gjorda under distansarbete? Låt deltagarna i teamet diskutera denna fråga i grupper om två under ett videomöte. Låt sedan alla skriva sina svar i chatten. Bestäm er för att genomföra tre av de förslag som förekommit oftast eller som flest personer vurmar för.
Read more...
Happier teams

Prokrastineringsfri autonomi

Är du precis som Alfons pappa som säger “Jag ska bara..” innan du kommer igång med dagens arbetsuppgifter? I vissa fall kan distansarbetets autonomi göra det lite extra svårt att få till det där med arbetsfokus. Med distraktioner i hemmet, avsaknad av tydliga ramar och utan kollegors närvaro är det lätt att hamna i prokrastinering. Kanske är fikastunden med grannen som kom förbi mer lockande än arbetsuppgiften, eller skjuts förberedelsearbetet upp till förmån för tvätten, brödbaket eller vattningen?

I en kinesisk studie som undersökte över 500 personer som arbetat hemifrån under pandemin visade det sig att en ökad tillsyn i form av exempelvis dagliga uppföljningar eller en uppmaning att sätta på kameran under möten kan minska prokrastineringen. Hur behoven av tillsyn ser ut är högst individuella och det är viktigt att de diskuteras tillsammans med respektive medarbetare innan tillsynsaktiviteter planeras in.