Problem som bygger team

Sätt upp ett träningstillfälle för ditt team där ni övar på att hantera ett problem som dyker upp.
Read more...
Happier teams

Problem som bygger team

Övning ger inte färdighet. Realistisk övning ger färdighet. Gruppforskarna Gorman, Cooke och Amazeen vid universitetet i Arizona har visat att realistisk träning som innehåller problem bygger team. Om ert team ska bli bättre på att hålla möten, presentationer eller planera undervisning kan det vara bra att öva med förändrade förutsättningar. Som att öva att ha möte eller en presentation på halva tiden eller planera undervisning när budgeten kraftigt minskat.