Stå som en alfahanne.

  Inför ett viktigt möte, en jobbintervju eller en presentation – ställ dig där ingen ser dig och gör en ”high-power pose” i 2 minuter. Sträck till exempel upp händerna som ett V inne på toan eller sitt i väntrummet med händerna knäppta bakom huvudet och benen brett isär. Det viktiga är att du tar upp mycket plats.      
Läs mer...
Lyckligare på jobbet

Stå som en alfahanne.

 

Icke-verbal kommunikation står för en stor del av den mellanmänskliga interaktionen. Amy Cuddy, socialpsykolog och professor vid Harvard studerar hur icke-verbalt beteende och snabba bedömningar påverkar människor. I en uppmärksammad artikel från 2010 visar Cuddy att vi, genom att hålla vår kropp i ”high-power poses”, inte bara påverkar hur andra uppfattar oss utan att vi även kan öka den egna känslan av makt och kontroll. I sin studie visar Cuddy att efter 2 minuter i en ”high-power pose” ökar försökspersonernas nivå av testosteron i kroppen samtidigt som stresshormonet cortisol minskar.