Positivt baktal

Låt en i teamet sitta tyst med ryggen mot övriga under ett teammöte. Diskutera med varandra på vilket sätt ni är glada att få arbeta med en denna kollega. Berätta gärna om konkreta situationer ni uppskattat. Har ni tid kan ni låta alla i hela teamet få samma behandling. 
Read more...
Happier teams

Positivt baktal

Hur får du dina kollegor att trivas så bra att de vill stanna även när konkurrenterna lockar? Enligt psykologiforskarna Connie Wanberg och John Kammeyer-Mueller är ett bra tips att ge dem rikligt med feedback. För en del är tyvärr feedback förenat med kritik och negativa kommentarer. Genom att låta en kollega få höra hur den är uppskattad hjälper ni denne att förstå hur viktig den är för arbetet. Så ökar chansen att den stannar.