Dela positiva förväntningar

Berätta för en medarbetare om dina höga och positiva förväntningar. Du kanske kan säga “Jag ser fram emot att se utvecklingen i ditt nya projekt.”
Read more...
Happier at work

Dela positiva förväntningar

Den som förväntas bli bra, blir bra. Enligt psykologiforskaren Dov Eden är förväntningar den viktigaste komponenten i ledarskapsträning. I en av hans studier fick fyra utbildningsofficerare information om deras kommande 105 rekryter för en befälsutbildning. Inför den femton veckor långa kursen fick utbildningsofficerarna en text som talade om vilken ledarpotential varje rekryt hade. De fick förstå att baserat på psykologiska test så kunde rekryternas prestation förutses med 95% säkerhet. Efter de femton veckorna visade sig bedömningen stämma kusligt bra. Den tredjedel som förväntades prestera bäst var bättre inom en rad områden, till exempel på att hantera sitt vapen. Det anmärkningsvärda var att det egentligen inte fanns någon skillnad mellan rekryterna. Forskarna hade slumpat vilka rekryter som skulle ha vilken ledarpotential. Det var utbildarnas förväntningar som gjorde rekryterna bra.