Personen är sällan problemet

Sätt dig ner tillsammans med alla parter i den rådande konflikten. Formulera konfliktfrågorna som gemensamma problem som ni tillsammans måste hitta lösningar till. Till exempel “Hur ska vi få ihop att du vill att vi satsar på forskning medan jag vill att vi satsar på sälj?”.
Läs mer...
Lyckligare på jobbet

Personen är sällan problemet

Visst känns det mer konstruktivt?

En viktig sak att ha i åtanke när man befinner sig i en konfliktsituation är att det i de allra flesta fall finns en positiv avsikt bakom andra människors agerande. Det gäller för dig att försöka förstå vad det är.
I en konflikt är det lätt att tycka att din kollega är dum i huvudet. Men om man vill nå en lösning på konflikten är det sällan en väg framåt att berätta om dessa tankar. Enligt Thomas Jordan, lektor och forskare vid Institutionen för arbetsvetenskap på Göteborgs Universitet, är vägen till framgångsrik konfliktlösning att tala om hur man själv ser på konfliktsituationen och bjuda in motparten till att göra detsamma.