Bli en persona grata

Vid problem med samarbete med ett annat team. Kontakta en kollega i det teamet för att skapa en bild av problemet. Testa att inte presentera alla dina viktiga argument på en gång. Fokusera istället på att neutralt ställa följdfrågor för att ta reda på mer om kollegans upplevelse av problemet. 
Läs mer...
Lyckligare på jobbet

Bli en persona grata

Är du trött på att ekonomiavdelningen aldrig svarar i telefon eller på att HR alltid tjatar om att fylla i medarbetarenkäten? Organisationsforskaren Carsten de Drue har med hjälp av Dual Concern Model visat att om man håller omtanken om andra lika högt som hänsynen om till sig själv så kommer detta att leda till ett mer samarbetsinriktat arbetssätt. Personer som fokuserar på omtänksamhet använder ofta fler problemlösande strategier vilket leder till färre konflikter på arbetsplatsen. FN:s tidigare generalsekreterare Dag Hammarskiöld beskrev det som att: ”Hur skulle du kunna bevara förmågan att höra, när du aldrig vill lyssna”. Prova att sätta dig in i ett annat teams situation en stund. Vad kan du göra för att förbättra samarbetet?