Orka med syfte

Föreslå en lunchdiskussion med dina kollegor: på vilket sätt påverkar ert arbete andra människor. Om ni lär er något nytt, vem gynnas av det?
Läs mer...
Lyckligare team

Orka med syfte

Cool for school!

Att prata om vilken påverkan det egna arbetet har på andra människor kan sätta dig i kontakt med ett syfte. Det kan i sin tur skvallra om vad du tycker är viktigt i ditt arbete. När man vet vad som är viktigt är det lättare att välja vanor i den riktningen. Vill du fortsätta utforska vad som är angeläget för just dig kan du testa att föreställa dig den sista dagen på ditt jobb.
Måste du lära dig något som du tycker är tråkigt eller svårt? Du kanske behöver lära dig ett nytt datorsystem på jobbet eller lära dig lite psykologi för att bättre ta hand om dig själv. Börja med att fråga dig själv varför du ska göra det. Då kommer det bli lättare. Psykologiforskaren David S Yeager ledde en studie där man fann att ett syfte underlättade för att stå ut med svårt och tråkigt lärande. Kom åt samma effekt genom att ställa dig frågor som: Vem kommer gynnas av att du lär dig ett nytt system? Vem kommer gynnas förutom du själv av att du vårdar dig själv?