Optimism = bra på att sätta delmål?

Välj ut ett långsiktigt mål som är viktigt för dig. Skriv ned sex exempel på små saker du skulle kunna göra redan idag för att närma dig målet. Numrera dem 1-6, slå en tärning och gör den saken under dagen. 
Read more...
Train on your own

Optimism = bra på att sätta delmål?

Tänk dig att du tränar inför ett helt år inför ett maratonlopp men dagen innan startskottet ska gå av så bryter du foten. Orkar du göra ett nytt försök nästa år igen? Inom den psykologiska forskningen kallas förmågan att studsa tillbaka från livets motgångar för psykologisk motståndskraft. En av de faktorer som särpräglar motståndskraftiga individer är att de är mer optimistiska. Om du inte är särskilt optimistiskt lagd ska du inte misströsta. Professor Fred Luthans menar nämligen att vi alla kan träna på att bli mer optimistiska genom att bryta ned oöverstigliga utmaningar till små hanterbara delmål. Vill du prova?