Kreativiteten ökar med envishet

Fundera på ett problem du nyligen löst. Skriv ner 10 andra möjliga lösningar på problemet.
Läs mer...
Lyckligare på jobbet

Kreativiteten ökar med envishet

Hur gick det?

Genom att fokusera på en uppgift under en längre tid får du möjlighet att undersöka problemet från olika vinklar och får en större förståelse för problemet. Om du känner att det är tråkigt eller hopplöst - fortsätt kämpa så kanske du överraskar dig själv. Om du behöver en paus, testa vår utmaning Vila dig till ökad kunskap.

Kreativitet är något många tror att vi antingen föds med, eller inte. Konstnär, musiker och designer ses av många som kreativa yrken, men faktum är att vi använder vår kreativitet hela tiden, som vid problemlösning. Men fantastiska idéer och kreativa lösningar som kommer som från ovan är ovanliga. Snarare är Thomas Edisons 1,600 försök att skapa glödlampan ett utmärkt exempel på vad som driver kreativitet - nämligen hårt arbete. I en studie med över 1,200 deltagare fann psykologerna Brian Lucas och Loran Nordgren att personer underskattar hur många kreativa lösningar de kan komma på, vilket kan tyda på att vi, när vi stöter på ett problem, ger upp för tidigt. De menar att det är ett problem då de i studien såg att lösningarna blev mer kreativa ju längre försökspersonerna höll på.