Feedbackmyntet

Ta med eller kom överens om en symbolisk sak i teamet, som ett guldmynt eller en leksak. Ge positiv feedback till en kollega och ge samtidigt prylen. Din kollega har nu 24 timmar på sig att hitta en ny person att ge feedback och den symboliska saken till. Utvärdera på nästa teammöte. 
Läs mer...
Lyckligare team

Feedbackmyntet

Låt feedbacken hagla!

Om det fortfarande känns styltigt att ge mycket positiv feedback kan du fundera på olika sätt att visa uppskattning på, som känns naturliga för dig. Fungerar det bra? Låt gärna flera symboliska feedbackprylar cirkulera samtidigt. Kanske en en hel våg av mynt?
Du har säkert hört att det är bra med positiv feedback. Enligt exempelvis forskarna Aguinis, Joo och Gottfredsson är det en framgångsfaktor att stötta medarbetares arbete genom kontinuerlig uppföljning. Men hur får vi det att bli en vana? Genom att göra det kul! Först kan det kännas lite styltigt att ge mycket positiv feedback men genom att skämta om det och göra det lekfullt så blir det lättare. Du kan exempelvis säga “Nu ska jag utsätta dig för en överdrivet positiv övning från Habitud. Akta dig!”