Muffins och regnbågar

Börja morgonen med att tänka på tre roliga saker du ser fram emot under dagen. Berätta om dessa saker för någon du har ett samtal med... ... och fråga gärna din samtalspartner vad hen ser fram emot!
Read more...
Happier leisure time

Muffins och regnbågar

Har du barn i din närhet (eller kanske bara gillar animerade filmer) så kanske du har sett filmen Trolls? Där lever karaktären Poppy enligt inställningen: “Jag vet att livet inte bara är muffins och regnbågar - men jag går hellre genom livet och tänker att det mesta är det”.

Hur vi känner inför det vi stöter på påverkas av våra tidigare intryck. En person som är glad och trivs har lättare att tolka det den möter som positivt - och vice versa. Detta kallas inom psykologin för priming. I en studie såg man att vi lättare tänker på negativa minnen om vi har fått se ett sorgligt filmklipp. 

Vi kan dra nytta av primingeffekter för att få vardagen att bli roligare, t.ex. genom att göra något extra kul eller mysigt innan vi tar itu med andra uppgifter