Mötas över gränser

Utmana invanda tankesätt genom att ta en fika med en intressant person från ett annat team. Låt dig inspireras av personens tankar och erfarenheter.
Läs mer...
Lyckligare på jobbet

Mötas över gränser

Snyggt finfikat!

Kanske lärde du dig något nytt eller fick ökad förståelse för ett annat arbetsområde inom organisationen. Toppdiplomater har varit på många fikor i sina dagar, så varför inte börja med att bygga goda arbetsrelationer över en kopp kaffe. Om du vill finna mer inspiration att samarbeta över teamgränser - kolla även in det här träningstipset.
Står din organisation inför utmaningar som stundande generationsskifte och digitalisering? Anna-Karin från ekonomi förstår inte digitaliseringshetsen medan Ale, 22 från IT inte förstår värdet av företagets arkivhantering. Toppdiplomaten Jan Eliasson sade en gång att: ”Du måste se, höra och känna, ha förståelse och respekt för den andres situation, den kultur och de traditioner som råder i miljön där du förhandlar”. I takt med att organisationens förutsättningar förändras kan en del av lösningen vara att ta hjälp av andra arbetsgrupper. Psykologiprofessorn Susan Wheelan menar att team som isolerar sig från sin omgivning får svårt att klara sig över tid då de är beroende av övriga delar i organisationen för att fungera väl. Hur kan du göra för att haka på digitaliseringståget eller lära av andras kompetenser och erfarenheter?