Så blir du en förebild

Var en förebild genom att göra något du vill någon annan ska ta efter. Istället för att be om att de ska göra det. Exempelvis att ställa följdfrågor istället för att argumentera när du inte håller med någon. Så kan du se om de inspireras!
Läs mer...
Lyckligare på jobbet

Så blir du en förebild

Du är en förebild!

Genom att visa på vilket beteende du vill se, istället för att be om det, har du blivit en tydlig förebild. Några förslag på handlingar som skapar ett bra arbetsklimat är att erbjuda dig att hjälpa en kollega eller säga hej till alla på jobbet idag
Gör du som andra säger? Eller gör du vad andra gör? Enligt forskning verkat det nämligen finnas stöd för det gamla amerikanska talesättet “monkey see, monkey do”. I en klassisk studie av socialpsykologen Albert Bandura kunde han se att barn som fick se aggressivt beteende lättare blev aggressiva själva. De barn som fått titta på hur dockan Bobo blev slagen hade lättare för att själva slå dockan när de lämnades ensamma med den. Vilka beteenden apar du efter? Vad vill du att andra ska imitera från det du gör?