Så blir du en förebild

Var en förebild genom att göra något du vill att någon annan ska ta efter. Istället för att be om att de ska göra det. Exempelvis att ställa följdfrågor istället för att argumentera när du inte håller med någon. Så kan du se om de inspireras!
Read more...
Happier at work

Så blir du en förebild

Gör du som andra säger? Eller gör du vad andra gör? Enligt forskning verkat det nämligen finnas stöd för det gamla amerikanska talesättet “monkey see, monkey do”. I en klassisk studie av socialpsykologen Albert Bandura kunde han se att barn som fick se aggressivt beteende lättare blev aggressiva själva. De barn som fått titta på hur dockan Bobo blev slagen hade lättare för att själva slå dockan när de lämnades ensamma med den. Vilka beteenden apar du efter? Vad vill du att andra ska imitera från det du gör?