Stäng informationsluckorna som släpper rykten fria

Etablera en rutin för hur du kommunicerar. När ska du kommunicera? Till vilka? I vilket forum? Säg hellre “inget nytt har hänt” än att låta bli att kommunicera alls. 
Read more...
Happier at work

Stäng informationsluckorna som släpper rykten fria

“Jag har hört att kontoret i Västerås ska stängas, de kommer varsla halva personalstyrkan!” “Va? Jag hörde att vi ska bli uppköpta!”. Osäkerhet är en grogrund för oro och katastroftankar. I en studie från 2007 sammanfattar en global expertpanel forskningsresultat om vad som är hjälpsamt för personer som varit med om stora olyckor och katastrofer. De identifierade fem viktiga fokusområden i tidigt skede för att människor ska må bra. Att förmedla trygghet, skapa lugn, visa hur individen kan bidra i situationen, stärka samhörighet med andra och hopp. För att lyckas uppleva det behöver individer få tydlig information om det som händer. Brist på information gör att människor förväntar sig det värsta och själva fyller i informationsluckorna med skräckscenarior. Då börjar rykten formas och spridas i organisationen. När medarbetare känner oro är således regelbunden och transparent kommunikation om vad som händer mycket viktigt.