Minns vi vårt mål?

När du träffar en kollega eller hela gruppen, testa att låta alla skriva ned hur de minns det gemensamma målet, och jämför sedan era svar med varandra och gärna med ert måldokument. Det kan bli en bra anledning att repetera målet under nästa möte med teamet. 
Read more...
Happier teams

Minns vi vårt mål?

Den som har varit med på en planeringshelg känner till hur skönt och peppande det kan vara att sitta ned med sitt team och noga gå igenom vad man gemensamt vill uppnå och hur man ska arbeta gemensamt för att komma dit. Det är inte förvånande, med tanke på vilka tydliga motiverande effekter James R. Larson och Linda J. Schaumann sett på just gemensamma mål och planering. Tyvärr är det dock vanligt att diskussionen om det gemensamma målet upphör efter planeringshelgen, och då minskas även den motiverande effekten. Ibland har vi redan efter ett par veckor helt och hållet glömt vilket mål vi satte.