Mål med mötet ger mening

Varför hålls detta möte och vad ska utfallet bli? Skriv målet med mötet, och gärna teamets mål, ovanför agendan när du bjuder in till ett möte. Upprepa målet med mötet i starten på mötet.
Läs mer...
Lyckligare på jobbet

Mål med mötet ger mening

Bra!

Bra! När du har ett tydligt syfte och mål med mötet blir det lättare att skriva en bra tidssatt agenda.

Vad hände när alla deltagarna hade samma bild av syftet? Anledningarna till ett möte kan vara många och att definiera syftet påverkar i hög grad det konkreta resultatet. Vad kan ett möte handla om? Fler exempel är: att samla in gruppens åsikter, lära känna varandra bättre, lösa en uppgift tillsammans, fatta beslut, informera eller planera verksamheten på längre sikt. Ofta kan uppträdanden hos andra på mötet som vi upplever störiga ha att göra med att vi har olika bild av mötets syfte. Det kanske är ett informationsmöte där deltagarna ska lyssna, men en person kommer med ifrågasättanden gång på gång för hen har uppfattat det som ett möte där ni ska fatta beslut.

Ni kan också formulera ett mål för mötet gemensamt i teamet när ni startar mötet (https://www.habitud.se/malmedmotet). Om du själv deltar på ett möte som någon annan håller där syftet och målet med mötet inte är helt tydligt, föreslå att prioritera mötesagendan efter teamets behov (https://www.habitud.se/trakiga-moten).

Här är också den fullständiga referensen till studien: Bang, H., Fuglesang, S. L., Ovesen, M. R., & Eilertsen, D. E. (2010). Effectiveness in top management group meetings: The role of goal clarity, focused communication, and learning behavior. Scandinavian Journal of Psychology, 51(3), 253-261.
Har du suttit i ett möte någon gång och känt att det varit bortkastad tid? En norsk studie av ledningsgrupper visar att så mycket som upp till 40 procent av mötestiden upplevs som oproduktiv. Det handlade främst om att man diskuterade ämnen som inte var tydligt kopplade till syftet och att diskussionerna inte ledde till tillräckligt konkreta åtgärder eller beslut. För att du och de du bjuder in till mötet ska kunna förbereda er på bästa sätt behöver syftet med mötet vara tydligt. Varför hålls mötet och vad ska utfallet bli? Handlar det om att samla in gruppens åsikter, fatta beslut, informera eller något annat? Om alla vet målet med mötet så kanske ni känner att möten plötsligt ger något!