Stoppa mötesdominot

När du får en mötesinbjudan till ett beslutsmöte, reflektera om du har all information du behöver. Om inte, be om informationen eller be möteshållaren att planera om agendan.
Läs mer...
Lyckligare på jobbet

Stoppa mötesdominot

Vi tar ett möte om det! Trött på att höra de orden? En svensk forskargrupp har sett i studier att det ökade behovet av samverkan för att lösa komplexa uppgifter leder till behov av fler möten. Det får en dominoeffekt med möteskedjor: morgonmöten, planeringsmöten, för- och eftermöten. För att stoppa mötesdominot - var förberedd till mötet så att så mycket som möjligt kan avhandlas på plats. Är det ett beslutsmöte eller informationsmöte? Har du fått den informationen du behöver i tillräckligt god tid för att bidra konstruktivt till beslutsfattandet?