Lyssna för en välmående organisation

Bestäm dig för ett lyssnarbeteende du vill träna på nästa gång du talar med en kollega. Det kan vara att luta dig fram, nicka, humma eller ställa följdfrågor. Tips: Fundera på vad andra gör när du upplever att de lyssnar på dig 
Läs mer...
Lyckligare på jobbet

Lyssna för en välmående organisation

Tack för att du lyssnade!

Studien om hur överordnades lyssnande kan påverka de anställda är ganska sällsynt. Mer allmän forskning på bra lyssnarbeteenden visar att genom att vara en god lyssnare är det mer sannolikt för den andra personen att uppfatta dig med respekt, hänsyn och även positivt påverka deras psykiska välbefinnande. Om du vill öva öva mer för att bli en bättre lyssnare, titta på TEDtalk “5 sätt att lyssna bättre”. 


Du berättar om en idé för chefen och hen tar upp mobilen. Hur känns det tror du? I en studie ledd av organisationsforskaren Karina Lloyd undersöktes hur överordnades lyssnande påverkar de anställda. Resultaten visade att när de anställda upplever att chefen inte lyssnar, uppstår negativa känslor som i sin tur kan leda till känslomässig utmattning och att personen överväger att sluta. Att känna sig lyssnad till däremot, skapar positiva känslor som ökar chansen för frivilligarbete som överskrider bestämda rollförväntningar, men som är viktiga för en organisations överlevnad. Det minskar risken att personen vill sluta. Båda är faktorer som är väsentliga för utveckla verksamheten och leverera resultat.