Vill du ha lojala arbetskamrater?

Förklara bakgrunden till ett beslut och uttryck hur du känner personligen inför att beslutet är taget.
Läs mer...
Lyckligare på jobbet

Vill du ha lojala arbetskamrater?

Hur kändes det där?

Man har sett att en av de mest centrala faktorerna i hur väl människor trivs på jobbet är att man upplever de olika processer som sker på arbetsplatsen som rättvisa och rättfärdiga.
 
Anställda som känner sig rättvist behandlade och delaktiga i beslut är mer lojala än andra. Detta såg forskaren Jerald Greenberg i en fältstudie på ett företag där ledningen blev tvungen att under tio veckor sänka arbetarnas löner med 15 procent på två av företagets fabriker. I fabrik A samlade man arbetarna och hade ett långt möte där man förklarade varför man behövde sänka lönerna och visade ledsamhet över hur situationen hade blivit. I fabrik B annonserades lönesänkningen på en kvarts lång samling där man varken förklarade beslutet eller svarade på några frågor. Man kunde snart se att andelen interna stölder ökade signifikant i fabrik B jämfört med i fabrik A och att betydligt fler sa upp sig från fabrik B.