Lär tillsammans, även på distans

Boka in ett tillfälle då gruppen reflekterar över hur ni i dagsläget ligger till i relation till era mål. Vad har ni gjort som fört er hit? Vad skulle ni göra annorlunda nästa gång? Vad har ni lärt er inför framtiden? Skriv gärna ned en sammanfattning inför framtiden. 
Läs mer...
Lyckligare team

Lär tillsammans, även på distans

Intressant!

Forskarna fann i samma studie att ett klassiskt hierarkiskt ledarskap sällan fungerade över distans. Bättre fungerade det när gruppen tillsammans tog ansvar för att organisera ledarskapet. 
Det är viktigt att lära och utvecklas som individ, och samma behov har vi att lära som grupp. Tyvärr har det visat sig vara svårt att spontant få till en gemensam reflektion när man sitter i olika delar av världen. Det märkte de amerikanska forskarna Julia Hotch och Steve Koslowski när de studerade 101 virtuella utvecklingsteam inom tillverkningsindustrin. De fann också att de team som lyckades få till mycket gemensamt lärande presterade betydligt bättre än andra team. Det som behövdes var att någon i gruppen med jämna mellanrum såg till att gruppen reflekterade över sina insatser.