Väx av motgångar

Fundera på en situation senaste veckan där du misslyckades med något. Skriv ned 1-3 saker som bidrog till att det inte gick bra. Fundera sedan över hur du hade velat att situationen skulle utspelat sig. Skriv ned 1-3 saker du tänker att du kan göra annorlunda i framtiden. 
Read more...
Train on your own

Väx av motgångar

Gör det som inte dödar oss att vi blir starkare? Nog finns det en tröst i Nietzsches något uttjatade citat, men frågan är om det stämmer. Förmågan att studsa tillbaka från motgångar, svårigheter och trauman kallas inom den psykologiska forskningen för psykologisk motståndskraft. Enligt professor Fred Luthans kan vi bli bättre på att hantera motgångar genom att anamma ett lärandeperspektiv på livet. Alltså att vi försöker lära oss och växa från alla våra erfarenheter, såväl de positiva som de negativa. Professor Fred Luthans menar att ett sådant lärandeperspektiv inte bara gör att det blir lättare att ta sig igenom motgångar, chansen är också stor att vi växer av dem. Kanske vore ett ännu mer hjälpsamt talesätt därför: Det som inte dödar mig gör mig starkare, så hur stark kan jag bli?