Korten på bordet

Vid förändring som kan vara negativ för vissa individer, informera sakligt om situationen. Berätta vad som har hänt. Beskriv konsekvenserna. Berätta om nästa steg. Kanske kan du beskriva de olika utfallen som “best case” scenario, troligaste scenario och “worst case” scenario?
Read more...
Happier at work

Korten på bordet

“Jag vill inte sprida onödig oro, så jag väntar med att informera de andra innan jag vet mer”. Så har nog många tänkt vid en omorganisation, dåliga omsättningsresultat med risk om varsel eller när en kund är missnöjd. En vanlig strategi för att skona våra kollegor och medarbetare när vi har negativ information. Problemet är att genom att undanhålla information riskerar du att orsaka mer oro hos de omkring dig. Varför då? Jo, för att för oss människor finns inget som triggar oro så mycket som osäkerhet och kontrollförlust. Barbara Reynolds visade 2008 i sin forskning att en öppen och empatisk kommunikationsstil stärker förtroendet för myndigheter och experter, samt ökar följsamhet av bra beteenden som minskar smittspridning i influensapandemier. Så undvik att ge ett falskt sken att allt är okej. Lägg korten på bordet! Exempelvis: “Så här ser intäkterna ut nu, så här ser kostnaderna ut. Ekvationen går inte ihop. Vi behöver vidta åtgärder för att lösa detta. Jag ska möta ledningsgruppen på torsdag och diskutera detta. Jag återkommer till er på morgonmötet på fredag”.