Så uppstår knasiga beteenden

Diskutera vilka beteenden som hindrar er grupp från att nå ert gemensamma mål. Diskutera en straffskala för dessa beteenden och låt den starta väldigt milt. Till exempel att fråga en person som missat en deadline om vad som ledde fram till det. 
Läs mer...
Lyckligare team

Så uppstår knasiga beteenden

Viktigt!

Så bra att ni haft ett samtal om vilka beteenden som är problematiska för er grupp. Den här utmaningen bygger på princip nr 5 från nationalekonomen Elinor Ostroms åtta principer för välfungerande grupper. Hur bra ni än är kommer det alltid finnas risk att ni gör sådant som är dåligt för er grupp. Därför är det bra att bestämma små och milda straff som kan trappas upp vid behov för beteenden som inte gynnar gruppen. Från att fråga en person om vad som hände vid en missad deadline kan det vara lämpligt att trappa upp  straffet genom att diskutera problembeteendet i grupp eller prata om vilket stöd personen behöver för att kunna fullfölja sina uppgifter. 
Finns det beteenden i din organisation som du inte förstår hur de har dykt upp? Som att någon låtsatsjobbar efter fem? Evolutionen i en organisationskultur kan liknas med evolutionen för djur i en viss miljö. I en sandöken kommer djur som har färger i bruna och gråa toner ha större chans att klara sig från rovdjur. I en organisation är det de beteenden som uppmuntras som överlever. Det sker en egen slags evolution som inte behöver vara särskilt genomtänkt. Så det är viktigt att bestämma vilka beteenden ni vill uppmuntra och inte. Så att ni inte slentrianmässigt råkar peppa de personer som stannar kvar efter fem. För då överlever det beteendet.