Lämna påträngande jobbtankar i fred

Nästa gång en påträngande jobbtanke kommer - föreställ dig att tanken är en telefon som ringer. Kan du testa att låta den ringa, utan att svara. Låt den ringa i bakgrunden. Vad händer?
Läs mer...
Lyckligare på fritiden

Lämna påträngande jobbtankar i fred

Hur länge fortsatte tanketelefonen att ringa?

I metakognitiv terapi tränar man liknande tekniker som denna för att låta tankar vara, genom att bara notera dem utan att försöka påverka eller svara på dem, för att på så sätt få dem att minska i styrka. Ett annat, mer vardagligt knep en kan ta till är att skriva ned tanken i en bok för att sedan plocka upp den och tankarna igen först nästkommande dag. Du kan även testa vårt träningstips Tänk inte på en gul banan
Det är inte bara telefoner och notiser som kan störa oss när vi försöker koppla av. I Arbetsmiljöverkets senaste arbetsmiljökartläggning fann de att nästan hälften av alla sysselsatta har problem med att koppla av jobbtankar på fritiden. Oönskade tankar och arbetsrelaterade oroskänslor är dessutom svårare att stänga av än en mobil. Det blir lätt till en pingismatch där en lugnande tanke ”presentationen kommer gå bra imorgon” snabbt följs upp av en ny orostanke ”men tänk om jag snubblar på orden!”. I metakognitiv terapi tränar man på att låta tankarna vara utan att svara. Sugen på att testa?