Lämna påträngande jobbtankar i fred

Nästa gång en påträngande jobbtanke kommer - föreställ dig att tanken är en telefon som ringer. Kan du testa att låta den ringa, utan att svara. Låt den ringa i bakgrunden. Vad händer?
Read more...
Train on your own

Lämna påträngande jobbtankar i fred

Det är inte bara telefoner och notiser som kan störa oss när vi försöker koppla av. I Arbetsmiljöverkets senaste arbetsmiljökartläggning fann de att nästan hälften av alla sysselsatta har problem med att koppla av jobbtankar på fritiden. Oönskade tankar och arbetsrelaterade oroskänslor är dessutom svårare att stänga av än en mobil. Det blir lätt till en pingismatch där en lugnande tanke ”presentationen kommer gå bra imorgon” snabbt följs upp av en ny orostanke ”men tänk om jag snubblar på orden!”. I metakognitiv terapi tränar man på att låta tankarna vara utan att svara. Sugen på att testa?

More Habitud exercises