Få mer gjort genom att jobba mindre

Minska din känsla av upptagenhet den kommande veckan genom att bara jobba på ordinarie arbetstid.
Read more...
Happier at work

Få mer gjort genom att jobba mindre

Hur upptagen brukar du vara, på en skala från ett till fem? Tidningen USA Today har sedan 1987 årligen ställd den frågan till sina läsare. Varje år har svaren visat att de är mer upptagna än föregående år. Den senaste mätningen visade att hela 69 % känner sig “upptagna” eller “mycket upptagna”. En anledning till den ökande känslan av upptagenhet kan vara att vi helt enkelt jobbar mer. Detta i sig är inte konstigt när det moderna samhällets teknik inbjuder till att jobba, även efter arbetstid. Undersökningar visar dock att övertidsarbete är mindre effektivt än jobbet som görs på ordinarie arbetstid och att vi, när vi jobbar över, tenderar att fokusera på oviktiga arbetsuppgifter. Det är alltså inte säkert att vi får mer gjort, även om vi jobbar mer.