Skippa idolerna

Hitta en förebild som är så lik dig så möjligt och som har åstadkommit något som du också vill åstadkomma. Kanske en jämnårig branschkollega eller någon i din vänskapskrets? Överkurs: Hör av dig till förebilden och fråga hur hen gjorde för att lyckas! 
Read more...
Happier leisure time

Skippa idolerna

Kan hen så kan jag också! Ibland kan våra förebilder vara svåråtkomliga. Vi kanske väljer att se upp till någon som är väldigt olik oss och som har haft helt andra förutsättningar. Om vi istället väljer någon som är lik oss, där vi känner att “Kan den så kan jag!” så är chanserna större att vi ökar vårt tilltro till vår förmåga inför det vi vill åstadkomma. Det här fenomenet kallas för “vicarious performances” och myntades av socialpsykologen Albert Bandura. Så nästa gång du vill uppnå ett mål, undersök om någon annan i din närhet eller någon annan som liknar dig har lyckats med det du vill åstadkomma och låt känslan av att det är möjligt infinna sig!