Det hybrida mötets facilitator

Inför nästa hybrida möte – bestäm vem som ska vara facilitator och vad den personen har för ansvar under mötet. Exempelvis att påminna när en agendapunkt går över sin utsatta tid och prioritera om i agendan när ni bestämmer er för att dra över tiden på en punkt. Eller varför inte vems tur det är att prata? 
Read more...
Happier teams

Det hybrida mötets facilitator

Vad tycker ni om detta? Hur är det med er? Nu kan väl vi börja med att alla delar med sig av hur det gått under veckan – vem vill börja? De där öppna frågorna kan lätt leda till en tystnad eller att flera börjar prata i mun på varandra. Kanske pratar någon för länge medan någon annan inte ger den information som egentligen behövs. Detta blir extra svårt när vissa är med digitalt och andra på plats. Ju tydligare vi fördelar ordet desto mindre risk för att ojämlikheten i talutrymme och spill av tid på tvekanden. Enligt Steven Rogelberg med kollegor känner sig personer som tycker att deras möten är effektiva mer entusiastiska på jobbet, samt är mer tillfredsställda och produktiva. Men om de tycker att dom är ineffektiva är de mer nedstämda, mer ångestfyllda och mer troliga att tänka på att sluta på sitt jobb! Därav är det viktigt att se till att även hybrida möten håller hög kvalité.