Humma och bli en bättre lyssnare

I dina kommande kundsamtal kan du testa de olika lyssnarbeteendena. Börja med att humma, i nästa samtal kan du be att få höra mer, i ett tredje samtal kan du fråga om förtydliganden när du inte förstår. I takt med att du känner dig bekväm kan du försöka få in alla lyssnarbeteenden i samma samtal. Glöm inte att våga vara tyst ibland.
Read more...
Happier at work

Humma och bli en bättre lyssnare

 
Kommer du ibland på dig själv med att fundera mer på vad du ska säga härnäst än lyssna på vad den du pratar med säger? Då har du mycket att vinna på att bli en bättre lyssnare. Redan1957 konstaterade den legendariske psykologen Carl Rogers att människor som bemöts av aktivt lyssnande blir mer öppna för nya erfarenheter och mindre defensiva. De första stegen i att lyssna aktivt är att förmedla en intresserad attityd till den du pratar med. Det kan du göra genom att uppmuntra den som talar att fortsätta genom att humma eller helt enkelt be den att fortsätta. Du kan också uppmärksamma det du inte förstår och be om förtydliganden. Tystnad är också en viktig del av ett bra samtal, det ger både dig själv och den du pratar med tid att samla tankarna och ökar djupet i samtalet.