Hoppfull framtid med tillbakablick

Tänk tillbaka på det senaste projektet som du var nöjd med. Skriv upp tre saker du gjorde som bidrog till att det blev lyckat. Försök att vara så konkret och specifik som möjligt!
Read more...
Happier at work

Hoppfull framtid med tillbakablick

Hur kan vi se hoppfullt på framtiden genom att blicka bakåt? Ibland glömmer vi att förknippa oss själva med positiva resultat och tänker istället att framgången berodde på omständigheter eller slump. Kanske det där senaste projektet blev lyckat för att just du beställde in det rätta materialet eller hade en tydlig agenda i din presentation? Enligt professor Charles Snyder så är en viktig faktor för en känsla av hopp att attribuera sig själv med positiva utfall. Så nästa gång du lyckas med ett projekt, glöm inte bort din roll i det hela!