Hoppfull med visualisering

Ta fram ett papper. Skriv upp 1) Ett mål som är viktigt för dig att nå inom sex månader 2) Tre delmål som leder till det huvudmålet 3) Ett potentiellt hinder för varje delmål 4) En alternativ väg runt varje hinder. Slut sedan ögonen och föreställ dig hur du tar dig förbi hinder för hinder och till slut uppnår ditt mål. 
Read more...
Happier at work

Hoppfull med visualisering

Kan man bli mer hoppfull av att bara föreställa sig att man klarar av något som är viktigt för en? Forskaren David Feldman menar på att det funkar, även om man bara gör det en gång! Övningen som presenteras i detta träningstips använde Feldman under en studie som gjordes i syftet att undersöka hur man kan öka hoppet hos collegestudenter i norra Kalifornien. Deltagarna i studien visade senare på ökade nivåer av hopp och ökad känsla av mening. Dessutom hade deltagarna som fick testa övningen gjort större framsteg i att nå sitt mål än de som inte hade gjort övningen.