Hoppfull med höjd ribba

Utgå ifrån ett mål som du brukar klara av. Testa att sätta ett lite högre mål för denna vecka. Gärna ett mål som det finns en risk att du inte kommer klara av. 
Read more...
Happier at work

Hoppfull med höjd ribba

Vilka mål gör oss mest hoppfyllda? Det här frågade sig forskaren och författaren George Catlin. Han upptäckte att det verkar som att mål ska vara nåbara men innehålla ett visst mått av osäkerhet. Mål som vi med 100 % sannolikhet kommer att uppnå tycks inte facilitera hopp. Testa att till exempel sätta upp ett mål som är lite svårare eller en lite större variant på ett mål som du brukar klara av. Så nästa gång du ska sätta upp ett mål för veckan försök att sätta ribban på en lagom nivå - inte för lågt, inte för högt.