Hoppfull med det bästa som kan hända

Utmana dina tankar nästa gång du sätter upp ett nytt mål på jobbet. Fråga dig själv “Vad är det bästa som kan hända?” Skriv ner dina tankar på ett papper eller i mobilens anteckningsfunktion för att kunna titta tillbaka och påminna dig själv.
Read more...
Happier at work

Hoppfull med det bästa som kan hända

Vad är det värsta som kan hända? Många av oss fastnar i att tänka katastroftankar innan vi går in i en ny situation. “Tänk om jag misslyckas med presentationen imorgon?”, “Tänk om jag inte säljer tillräckligt mycket nästa månad?”, “Tänk om jag blir av med jobbet?”. Lewis Curry forskade på hopp vid University of Montana innan han avled 2007. Han såg att hoppfulla personer tenderade att ha positiva förväntningar på huruvida de skulle klara av att uppnå sina uppsatta mål. Det leder till att de går in i situationer med större självförtroende än andra. Det leder i sin tur till ett högre självförtroende i stort. Så nästa gång du sätter upp ett mål fundera över - vad är det bästa som kan hända?