Slå en home run på jobbet

Diskutera med en kollega vilket system för ersättning din arbetsgrupp har, och hur väl den är balanserad gentemot var och ens insats.
Läs mer...
Lyckligare på jobbet

Slå en home run på jobbet

Var det en givande diskussion?

Tyckte ni att det fanns ett tydligt system för hur ersättningen bestäms? Här kan du se ett kort klipp om hur apor reagerar på ojämlik ersättning för samma arbete.
Vad gör dig mest frustrerad på jobbet? I en undersökning från 2000 i USA uppgav de flesta att det som gjorde dem mest frustrerade var att bli orättvist behandlad. I början av 60-talet formulerade arbetslivsforskaren och psykologen Stacy Adams Equity theory, som beskriver vikten av att anställda upplever en jämnvikt mellan vad de presterar och vad de får som ersättning. Denna teori har bland annat använts för att förklara sambandet mellan sänkta löner och stölder på arbetsplatsen, eller sänkt prestation hos professionella baseboll-spelare under de säsonger då de får mindre arvode.