Tre högar av mandat

Utgå från något av gruppens mål. Skriv ner era arbetsmetoder för att nå målet på lappar. Placera sedan lapparna i tre högar. En hög för arbetsmetoder som ni själva har utformat, en för metoder ni gör för att det är så ni brukar göra och en för att ni blivit tillsagda att göra så. Vilken hög blir störst? Diskutera. Hur kan ni få fler lappar till den första högen?
Läs mer...
Lyckligare team

Tre högar av mandat

Nailed it!

Att få vara med och påverka hur man utföra sina arbetsuppgifter är viktigt. Om vi själva skapar våra arbetsmetoder är oddsen större att vi utformar dem på ett sätt som vi tycker är roligt, engagerande, relationsskapande och meningsfullt. Chansen är helt enkelt större att vi kommer i kontakt med sådant som är viktigt för oss och som vi mår bra av! För arbeta vidare kan ni göra den här övningen som handlar om att tydligt definiera vilka beslutsmandat vardera individ har
Sömnstörningar, trötthet och avsaknad av aptit. Vad är det för sjukdom som drabbat teamet? Kan det vara avsaknad av kontroll och autonomi? Medarbetare som får ansvar för mål men saknar mandat att påverka exempelvis arbetssätt riskerar sin psykiska hälsa. I en metaanalys från 2011 fann psykologiforskare Ashley Nixon och hennes kollegor att avsaknad av kontroll eller autonomi på arbetet är relaterat till en rad olika psykiska symtom, däribland trötthet, sömnstörningar och avsaknad av aptit – oavsett antalet arbetstimmar och arbetsbelastning. Analysen visade också på vikten av att ge anställda mandat att påverka sitt arbete i takt med att de får ansvar över resultat och mål. Genom att dela upp era arbetssätt i tre högar får ni en överblick av hur stor grad av autonomi ni har. Ni får en känsla för om era arbetssätt stärker er psykiska hälsa - eller riskerar att skada den. Så blir autonomi en bra medicin för teamet.