Hitta dina fallgropar

Fundera på något du gjort mer av de senaste veckorna som du värderar och vill fortsätta med. Det kan vara att allt från att oftare ge feedback till att oftare tilltala folk med sitt namn. Skriv ned vilka situationer eller i vilket sällskap det är som störst risk att du återgår till gamla mönster. Fundera även på om det finns något du kan göra för att hjälpa dig själv att klara av situationen.
Read more...
Happier leisure time

Hitta dina fallgropar

Varför misslyckas vi med livsstilsförändringar, så som att lägga om kosten, sluta röka eller visa mer aktivt intresse mot sina kollegor? Det har psykologen Al Switzler undersökt. I en studie av 5000 personer som skulle åstadkomma en förändring var det bara 600 som klarade det. Switzlers forskarlag hittade flera genomgående mönster hos de personer som inte klarade förändringen. Bland annat hade de inte något sätt att hantera eller förebygga sina svagaste ögonblick. De som däremot kunde förutse i vilka situationer och av vilka personer de blir som mest frestade att återgå till sina ohälsosamma vanor, hade mycket större chans att stå emot och hålla sin nya vana.