Håll kontakten i konflikten

Hör av dig till en person du undviker och och var tillmötesgående gällande något du vet är viktigt för den andra personen.
Läs mer...
Lyckligare på jobbet

Håll kontakten i konflikten

Modigt!

Om du lyckas skapa förtroende mellan dig och din motpart skapar du även tilltro till att det går att förändra er relation i en positiv riktning. Vill du läsa mer om konflikter och konflikthantering? Gå till utmaningarna "Personen är sällan problemet", "Lös konflikten genom förståelse", eller surfa in på Thomas Jordans blogg
 
När du befinner dig i en rykande konflikt kan det kännas lockande att sticka huvudet i sanden och undvika motparten så långt det går. Men enligt Thomas Jordan, som forskar på arbetsvetenskap vid Göteborgs Universitet, kan en bruten kontakt snarare få konflikten att eskalera snabbare. Även om det finns meningsskiljaktigheter mellan er gör du klokt i att aktivt arbeta för att förbättra er relation i stort för att på sikt kunna lösa de problem som i dagsläget verkar omöjliga att enas kring. Upprätthåll kommunikationen mellan dig och din motpart genom att ta initiativ till små tillmötesgåenden som kan skapa förtroende.