När ger chefen gyllene leenden och guldstjärnor?

Tänk tillbaka på förra veckan, när fick du positiv feedback från din närmsta chef? Skriv upp allting du kommer på under 2 minuter. Kanske nickade hen uppskattande när du gav ett förslag under ett möte, tackade för att du svarade snabbt på mejl eller log uppmuntrande när du berättade om ett projekt. 
Läs mer...
Lyckligare på jobbet

När ger chefen gyllene leenden och guldstjärnor?

Put your hands up in the air!

Hur kändes det? Hittade du en röd tråd om vad som gör feedback användbar för dig? Vissa kanske uppskattar när det kopplas till övergripande mål, andra föredrar visat engagemang för det egna problemlösandet medan andra överlag gillar när det är konkret kopplat till beteenden. När vi lär oss någonting är det oftast bra med feedback anpassad till vår kunskapsnivå. Du kan spana in ett träningstips om det här.

Som barn fick du kanske guldstjärnor i skrivboken. På jobbet ges feedback oftast på andra sätt men det är lika viktigt som i skolan. Enligt forskarna Anguinis, Joo och Gottfredsson är det en framgångsfaktor att stötta medarbetares arbete genom kontinuerlig uppföljning. Oavsett om det är lyftande av fina resultat eller goda ansträngningar så säger forskarna att det är viktigt av flera olika skäl. Det kan ge dig som anställd ökad förståelse för vilka beteenden och resultat som önskas, hur du kan utvecklas samtidigt som det också är härligare och kan ge högre självförtroende. Organisationsforskarna säger också att det är ett värdefullt sätt att som chef stötta utveckling av kompetens på ett motiverande sätt.