Vad gör en bra lyssnare?

Träna på att bli konkret genom att gissa vilka av följande är specifika, synliga lyssnarbeteenden:  "Steve lyssnar aktivt" "Oskar ställer en följdfråga" "Jenny är förstående" "Charlotte sammanfattar samtalet"  Gissa, och klicka på rutan för att se svaret.
Läs mer...
Lyckligare på jobbet

Vad gör en bra lyssnare?

Kul att du gissat!

"Steve lyssnar aktivt" samt "Jenny är förstående" är beskrivningar öppna för tolkning. Däremot är "Oskar ställer en följdfråga" och "Charlotte sammanfattar samtalet" specifika beteenden som du kan se att någon gör. Att träna dig i att se beteenden är en bra förutsättning för att kunna ändra dem och att skapa vanor som är viktiga för dig själv. Nu har du gjort det. Härligt!


Vad gör en person som är en bra lyssnare? Håller ögonkontakt, hummar och nickar. Eller berättar om egna erfarenheter, avbryter och tittar i mobilen under samtalet. Det är lättare att vara sams om vanor än personliga egenskaper. Och det är mer effektivt att kritisera någon annans beteende än hela hens personlighet, när du vill att någon ska ändra på något.