Vad gör en bra lyssnare?

Träna på att bli konkret genom att gissa vilka av följande är specifika, synliga lyssnarbeteenden:  "Steve lyssnar aktivt" "Oskar ställer en följdfråga" "Jenny är förstående" "Charlotte sammanfattar samtalet"  Gissa, och klicka på rutan för att se svaret.
Read more...
Happier at work

Vad gör en bra lyssnare?

Vad gör en person som är en bra lyssnare? Håller ögonkontakt, hummar och nickar. Eller berättar om egna erfarenheter, avbryter och tittar i mobilen under samtalet. Det är lättare att vara sams om vanor än personliga egenskaper. Och det är mer effektivt att kritisera någon annans beteende än hela hens personlighet, när du vill att någon ska ändra på något.